Dostupni kursevi

Program osposobljavanja nastavnika/ce u osnovnim školama za postupanje u slučajevima sumnje na nasilje nad decom u vanškolskom okruženju

Program osposobljavanja vaspitača/ca predškolskih ustanova za postupanje u slučajevima sumnje na nasilje nad decom u vanškolskom okruženju

Program osposobljavanja stručnih saradnika/ca u osnovnim školama i predškolskim ustanovama za postupanje u slučajevima sumnje na nasilje nad decom u vanškolskom okruženju

Program osposobljavanja direktora/ca u osnovnim školama i predškolskim ustanovama za postupanje u slučajevima sumnje na nasilje nad decom u vanškolskom okruženjuObaveštenja sajta

Još nema tema za diskusiju na ovom forumu